logga-kopia

CERTIFIERING GES PÅ UPPDRAG

Vi erbjuder genom International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes (IASTI www.iasti.org), certifiering i tre nivåer i lösningsfokuserat arbetssätt. Certifieringen innebär att du får ett kvitto på att du har en hög teoretisk och praktiskt kompetens i den lösningsfokuserade metoden och har genomgått en utbildning som har en hög kvalité och är baserad på internationellt gemensamt överenskomna regler och ett program för kvalitétsäkring. IASTI är en internationell sammanslutning av några av världens främsta utbildare i lösningsfokuserat arbetssätt och samtalsmetod. Välkommen att kontakta oss vid frågor.

practitoner-lf-buttomadvanced-lf-buttommaster-lf-buttom

 

Certifieringsprogrammet Upplägg

NYTT UPPLÄGG: Från Ht 2016 Har vi certifieringen på halvdistans; Du deltar i handledning och fördjupningar online och har även dina personliga kurssidor online med övningar och video exempel. Sedan kommer du till stockholm och deltar i fem utbildningsdagar på plats. Vissa av dessa dagar ingår i vårt öppna utbud och du väljer då några temadagar som passar dig och några av dagarna är exklusiva för respektive certifieringsnivå.

Varje certifieringsnivå har ett upplägg som är inriktat mot att varva praktisk tillämpning med teori och övningar. Alla nivåer följer samma process, och innehållet har för varje nivå ökad grad av teoretisk och praktiskt djup och komplexitet. På nivå två och tre väljer du att fördjupa dig extra i ditt tillämpningsområde, (se vidare under respektive nivå).

UTBILDNINGSDAGAR

Varje nivå inleds med en start-up träff med genomgång av teori, metoder och fallexempel.

TILLÄMPNINGSPERIODER

Efter de inledande utbildningsdagarna kommer du att ha många idéer för hur du kan prova lösningsfokuserade tekniker och synsätt i vardagen i ditt arbete. Du har stöd i detta både genom metodhandledning och dina egna utbildningssidor på internet samt fördjupningspass via Skype och deltagande på temadagar. Sammanlagt innebär tillämpningsperioderna att du under ett läsår ska tillämpa/träna/läsa/ minst 100 timmar i din vardag.

METODHANDLEDNING VIA SKYPE

Du har handledningstillfällen via Skype (sammanlagt sex timmar). Du bokar handledningstillfällen smidigt genom vårt bokningssystem.

ONLINE STÖD

Du får en personlig inloggning till utbildningsmaterial online med tillgång till videoföreläsningar, samtalsexempel, övningar och utbildningsmaterial.

TEMADAGAR

Du väljer på varje nivå fritt två eller tre temadagar ut vårt kursutbud. Temadagarna innehåller föreläsningar och praktisk metod-träning. Dagen inleds med en längre föreläsning och efter lunch arbetar vi med rollspel och övningar i liten grupp varvat med mini föreläsningar kring teman som kommer upp när vi övar. Stämningen är trygg och tillåtande, du kommer att känna att detta är verkligt roliga och utvecklande dagar.

EXAMINATION & CERTIFIERING

På varje nivå finns examineringskrav för certifiering, examinering sker fortlöpande under utbildningen genom aktivt deltagande i alla moment och under examineringsdagen vid utbildningens slut.

EXAMINERINGSKRAV
 • Nivå 1: Solution-Focused Practitioner, grundläggande färdighet
  “Grundläggande färdighet” innebär att du i handledning och vid träningsdagar demonstrerat en grundläggande kännedom och förståelse både för det lösningsfokuserade teorin/synsättet och de grundläggande teknikerna för att föra ett lösningsfokuserat samtal. Dessa kriterier är fastställda av IASTI och finns listade här  Läs om IASTI kriterier 
 • Nivå 2:Solution-Focused Advanced Practitioner, skicklighet
  “Skicklighet” innebär att du under nivå två har fortsatt att utveckla dina färdigheter i lösningsfokuserad metod både vad gäller att använda teknikerna men även hur du kan tillämpa och anpassa ett lösningsfokuserat synsätt i situationer där teknikerna behöver en grad av specialanpassning. Du övar upp förmågan att ge hemuppgifter/planera en insats/formulera ett projekt med din klient. På denna nivå gör du även en skriftlig litteratur-fördjupning inom ditt specialiserings område. Specialiseringsområden är:
  1. Terapi
  2. Rådgivning
  3. Coaching
  4. Utbildning
  Med möjliga sub-specialiseringar under dessa områden med fokus på: Individ, familj och barn, par, grupp, rehabilitering, missbruk, karriär & yrkesliv, ledarskap eller övrigt ej specificerad ovan.
 •  Nivå 3: Solution-Focused Master Practitioner,  stor skicklighet
  “Stor skicklighet” innebär att på nivå tre i den praktiska delen kommer du studera effekterna av lösningsfokus i något sammanhang där du arbetar.  Du kommer att få stöd och exempel från oss i detta arbete. Du kommer fokusera på lösningsfokuserade metoder skräddarsydda för att ditt projekt, utveckligen av nya lösningsfokuserade verktyg och fördjupningar efter behov. Du lämnar in en skriftlig rapport kring ditt tillämpningsprojekt. Du examineras på ditt aktiva deltagande, din pratiska och teoretiska utveckling, och din rapport.

 

practitoner-lf-buttomadvanced-lf-buttommaster-lf-buttom