Certifieringsprogrammet Nivå 1
i lösningsfokuserad samtalsmetod och förhållningssätt

Certifieringsprogrammets syfte är att ge en fördjupad kunskap och träning i att använda den lösningsfokuserade modellen i förändringsarbete t.ex. terapi, socialt arbete, stödsamtal, vägledning, coaching, utvecklingssamtal och motivationsarbete. Du får här chansen att utveckla dina förmågor och bli säkrare i att använda den lösningsfokuserade modellen.

Vi vänder oss till dig som arbetar med människor i utveckling och förändring t.ex. som arbetsförmedlare, socialarbetare, handläggare, vårdpersonal, arbetsledare, handledare, vägledare och dig som arbetar med personalutveckling eller rehabilitering.

Undervisningen består av föreläsningar, övningsuppgifter, samtalsträning, videoexempel och diskussioner. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på praktiskt färdighetsträning, du lär dig lyssna efter möjligheterna i svårigheterna och bygga upp klientens motivation. Utbildningen skräddarsys efter deltagarnas behov och utveckling.

Certifieringsprogrammet Nivå 1 Upplägg:
Certified Solution-Focused Practitioner

Varje certifieringsnivå har ett upplägg som är inriktat mot att varva praktisk tillämpning med teori och övningar. Nedan finns information om upplägget för nivå 1:

 • Introduktionskurs i lösningsfokuserad samtalsmetod, 3 dagar i Stockholm
 • Tre Temadagar ur vårt utbud,  i Stockholm
 • Handledning 4 tillfällen, sammanlagt 8 timmar, via Skype. Till ett av tillfällena ska du ha spelat in ett arbetsprov på minst 15 minuter från ett samtal där du använder lösningsfokuserad metod. (Handledningstiderna kommer att läggas fredagar en eller två tillfällen per månad kl 13-15 i grupp, handledning enskilt, på andra tider eller fler tillfällen ges mot ytterligare ersättning)
 • Online kurs med videos  och övningsuppgifter (ca 10 timmar)
 • Egen tillämpning av metoden i praktiskt arbete 90 timmar (görs inom ramen för dina arbetsuppgifter i möten med klienter)
 • Certifieringsmöte antingen live i Stockholm eller via Skype enskilt eller i grupp (ca 1,5 timme per person).

 

START INTRODUKTIONSKURS
-LÖSNINGSFOKUSERAD SAMTALSMETOD-

Nivå 1 inleds med att du går vår Introduktionskurs till lösningsfokuserad samtalsmetod  lösningsbyggande samtal, tre dagar, den innehåller en genomgång av teori, metoder och fallexempel och förbereder dig för att börja tillämpa och utveckla din färdighet i att använda metoden. (läs mer om kursen med innehållet och möjliga startdatum HÄR)

METODHANDLEDNING PÅ DISTANS

Under programperioden har du handledningstillfällen i grupp (vi har max fem personer i gruppen) på distans via Skype (sammanlagt minst fyra tillfällen totalt åtta timmar).

TEMADAGAR

Du väljer tre temadagar ur vårt utbud under programperioden, dessa dagar innehåller föreläsning kring olika teman och arbete kring fallvinjetter och video exempel från lösningsfokuserade samtal. Vi arbetar även med övningar kring specifika lösningsfokuserade tekniker. Stämningen är trygg och tillåtande, du kommer att känna att detta är verkligt roliga och utvecklande dagar.

ONLINE STÖD

Du får en personlig inloggning till utbildningsmaterial online med tillgång till videoföreläsningar, samtalsexempel, övningar och utbildningsmaterial. 

 

logga-kopia
Start Datum & kostnad

Start sker löpande

Introkurser 
Se nedan för detaljer (hålls i Stockholm):

LÖSNINGSBYGGANDE SAMTAL, 3 dagar, Klicka för kursbeskrivning & startdatum

 Temadagar

TEMADAGAR, Scrolla ner för att se aktuella datum och teman

Metodhandledning

Datum och tid för metodhandledning via Skype är sista fredagen varje månad kl 13-15. Deltagande fyra tillfällen är obligatoriskt.

Anmälningsformulär 
———————-

Kostnad

Introduktionskurs: 3800 plus moms
Temadag 1: 1500 kr plus moms
Temadag 2: 1500 kr plus moms
Temadag 3:1500 kr plus moms
Handledning & Online utbildning: 8300 kr plus moms

Kostnad totalt: 16 600 kronor plus moms
———————–
Längd: Cirka två terminer
———————–
Utbildare: Michael K. Hjerth & Caroline Klingenstierna, leg psykologer, Solutionwork
———————–
Plats: Södermalm i Stockholm
———————–

EMAIL / FACEBOOK SUPPORT

Du har under programperioden tillgång till dina lärare via email och/eller kan ställa frågor på vår facebooksida där vi även publicerar tips och du kan läsa svar på andras frågor.

EGEN PRAKTISK TILLÄMPNING AV METODEN

Efter de inledande utbildningsdagarna kommer du att ha många idéer för hur du kan använda lösningsfokuserade tekniker och synsätt i vardagen i ditt ordinarie arbete. Under certifieringsprogrammet kommer du träna/läsa/arbeta självständigt 100 timmar med den lösningsfokuserade metoden i din vardag. Utslaget på programperiodens ca 40 veckor (två terminer) innebär det ca 2,5 timmar per vecka. Till de 100 timmarna räknas;

 • De samtal och möten då du aktivt använder en lösningsfokuserad teknik och synsätt;
 • Övningar och annat arbete du gör på online på dina kurssidor. Du inhämtar egna erfarenheter som du sedan får möjlighet att arbetar vidare med vid nästa online träff på handledning eller fördjupning. Du har alltså stöd på distans i vardagen från oss i att komma igång att tillämpa lösningsfokus genom såväl metod-handledning via Skype, email support, dina egna utbildningssidor på internet;
 • Metod-handleningen via Skype räknas även in till den praktiska delen av certifieringsgrunden.
EXAMINATION & CERTIFIERING

Examinering sker fortlöpande under utbildningen genom att du deltar aktivt i alla moment.

Examinationskrav
 • Nivå 1: Solution-Focused Practitioner, grundläggande förståelse och färdighet
  För godkänt krävs “Grundläggande förståelse och färdighet” gällande nedanstående lösningsfokuserade färdigheter och tekniker. Du skall ha förmåga att använda de specifika verktygen beskrivna inom det övergripande lösningsfokuserade perspektivet, dvs att använda teknikerna utifrån klientens egen förståelse för sin situation. Du skall även visat förmåga att alltid sträva efter att bygga en arbetsallians, att ha en respektfull attityd och intresse för klientens situation och omständigheter.
  Kriterierna är fastställda av IASTI och finns i detalj listade här  Läs om IASTI kriterierna
Certifieringsmöte

Certifiering sker efter att du slutfört alla moment i certifieringsprogrammet genom ett avslutande möte med din kursledare antingen via Skype eller live ca 1,5 timmar. Därefter får du ditt certifieringsbevis.

Innehåll: Praktisk genomgång av examineringskriterierna enligt IASTI och du certifieras vid godkänt deltagande.

Förkunskaper och Förutsättningar

Du behöver inte ha några förkunskaper för att starta på nivå 1.

Professionell grund:

Certifieringen gäller inom deltagarens professionella grundbehörighet och inom de övriga lagliga, metodologiska och etiska begränsningar som gäller inom deltagarens professionella sammanhang.