Kom och lär dig grunderna i lösningsfokuserad samtalsmetod – 3 dagar

Kursbeskrivning

Screen Shot 2016-04-21 at 19.39.11Välkommen till denna både roliga och utvecklande grundutbildning i den lösningsfokuserade samtalsmetoden. Under tre utbildningsdagar får du en teoretisk grund och en praktisk start i det lösningsfokuserade förändringsarbetet och samtalsmetoden.

Du lär dig lyfta fram det positiva och inge hopp till dina klienter, samtidigt som du kan visa att du tar svårigheterna och det lidande som finns på yttersta allvar skapar ni tillsammans möjligheterna till en bättre framtid. Den lösningsfokuserade samtalsmetoden innehåller strukturer och effektiva verktyg som gör det lättare att agera med tydliga ramar och respektfullt intresse även i besvärliga situationer i möten och i samtal. Du lär dig aktivera, mobilisera, och stabilisera, klientens egna resurser och att i samverkan utveckla lösningar därifrån.

Undervisningen består av föreläsningar, övningsuppgifter, samtalsträning,  och diskussioner. Utbildningen har både är teoretiska och praktiska inslag. Du får en grundläggande kunskap i den lösningsfokuserade metoden och lämpar sig för dig som arbetar inom socialtjänst, försäkringskassa och psykiatri eller i skolan, med rehabilitering, behandling, vägledning och stöd.

Innehåll:
 • Historisk översikt över utvecklingen av det lösningsfokuserade arbetssättet, olika tillämpningar och närliggande metoder
 • Konkreta samtalsverktyg för att lyfta fram klientens egna resurser och förmågor och sedan göra en hållbar plan i samarbete med klienten.
 • Introduktion till PLUS-modellen ett som ger dig en solid grundstruktur till  förståelsen av den lösningsfokuserade processen:
  – Plattform: grundlägga samarbetet med klienten, syftet för sessionen, låta klienten informera om sin situation och syn på sin situation osv.
  – Lösningsmönster: Hur kartlägga en önskad möjlig framtid, mirakelfrågan, andra framtidsfrågor och frågor om alternativa perspektiv.
  – Upptäck framgångar/Undantag: Att utreda resurser, egna tidigare lösningar och viktiga erfarenheter, styrkor, resurser i det sociala nätverket, viktiga personer osv.
  – Skalfrågor: Hur använda skalfrågor för att tydliggöra och förstärka förändringsprocesser, motivation, hopp, trygghet, säkerhet mm.
  – Steg: Hur formulera lagom stora mål i en förändringsprocess samt exempel på hur man kan ge hemuppgifter som passar varje individ.
Datum & Kostnad
INGEN KURS ANORDNAS FÖR NÄRVARANDE

Sista anmälningsdag:

14 dagar före kursstart
Vi tar även emot anmälningar senare i mån av plats!
———————–
3800 kronor + moms
———————–

———————–
Utbildare:
1) Michael K. Hjerth,  leg psykolog (huvudlärare denna kurs)
2) Caroline Klingenstierna, leg psykolog
———————–
Tider:
Startdag/Ankomstdag
10.00-16.00
Följande dagar
9.00-16.00
———————–
Plats:  Södermalm i Stockholm
———————–
Detta ingår:
Lunch och förmiddags- och eftermiddagsfika. Kurspärm med utbildningsmaterial och kursbok.

 


 • Lösningsfokuserade samtalsmodeller: Hur man startar förändringsprocesser och effektivt kan följa upp och bygga vidare på godartade förändringar och initiativ
 • Valet av ord och formuleringar och dessas betydelse för att göra en önskad framtid möjlig för klienten
 • Olika perspektiv på motivation för förändring passar olika klienter. Tips och exempel.
 • Vi ger dig stöd i att lägga upp en egen tillämpnings uppgift. Tips inför inläsningen av kurslitteraturen. Utvärdering och fortsatt egen utveckling
Anmälningsformulär

Välkommen att göra anmälan. Fakturering sker inför kursstart.

 

Introduktionskurs i lösningsfokuserad samtalsmetod, 3 dagar
Nästa kurstillfällen:

Välkommen till denna både roliga och utvecklande grundutbildning i lösningsfokuserad samtalsmetod. Läs mer här…

Temadagar: Lösningsfokuserat ledarskap och motivation i arbetslaget