Dessa utvecklingsdagar vänder sig till dig som vill komplettera dina ledarskapsfärdigheter med ett fördjupat lösningsfokuserat perspektiv.  Vi varvar föreläsning, övning, reflektion och diskussion. Vi kommer att utgå ifrån metodfördjupningar som kopplas till dina erfarenheter av att tillämpa lösningsfokuserat arbetsätt i ditt ledarskap. Du kommer att lämna kursen inspirerad och med en rad nya redskap och idéer som du kan tillämpa omedelbart i ditt ledarskap.

Datum: INGA KURSDATUM INPLANNERADE
Plats: Stockholm, Södermalm.
Tid: dag 10-16, dag 2 9-16
Kursledare: Michael Hjerth & Caroline Klingenstierna, leg psykologer.

Ur programmet:
    • Använder du din egen energi och personlighet på ett effektivt sätt i ledarskapet? Hur kan du avstå från att lägga energi på sådant som inte leder till den utveckling du önskar i din arbetsgrupp? Hur kan du se vad som verkligen leder framåt och våga fullfölja att ägna din energi åt detta?

 

    • Önskad framtid och vägen dit: Det handlar om den kompass du har själv och som dina medarbetarna har för att känna att man gör ett bra jobb och är på rätt väg. Hur du kan ta upp teman kring utveckling av verksamheten och kvalité och förankra en positivt intresse och beredskap att äga ansvaret för sin del av arbetet hos medarbetarna. Vi skapar sedan verktyg så att det inte bara blir en massa fina ord.

 

    • Motivation: Motivation är ett lite slitet begrepp. Verklig motivation uppstår som resultatet av gott ledarskap och är något som leder till handling och inte bara väcker ett positivt intresse i gruppen. Vi tar upp hur du kan bygga upp motivationen kring den gemensamma uppgift som arbetet i arbetslaget och organisationen syftar till.

 

    • Uppskattning, komplimanger och beröm som förändringsverktyg: Att visa uppskattning kan vara ett effektivt sätt att skapa förutsättningar för förändring. Men det kan även ha motsatt effekt. Med några enkla grundregler och mycket övning och nyfikenhet så kan du använda positiv feedback för att skapa samarbetsrelationer utan att riskera att upplevas som forcerad eller hurtig. Vi hjälper dig  att på ett genuint och effektivt sätt ta upp de känsligaste frågorna med medarbetarna och få ett positivt gensvar som leder processen vidare (du slipper att ibland hamna i att det går i cirklar och blir tjata om samma sak utan reell förändring).

 

  • Tankekartor och modeller för ett lösningsfokuserad planering och uppföljning, du får prova ett verktyg för att lägga upp en lösningsfokuserad planering inför ett möte eller uppgift du har förestående.