Screen Shot 2016-04-21 at 19.39.11Vi ger utbildning, coaching, personalstöd och handledning till chefer, medarbetare och arbetsgrupper. När du eller din arbetsgrupp vill ha stöd i att lösa problem, hitta inspiration och utvecklas både i er arbetsroll och personligen är ni välkomna att kontakta oss. Vi är legitimerade psykologer med bred erfarenhet av att underlätta förändring och hitta nya vinklar, strategier och lösningar på bekymmer och problem tillsammans med våra klienter. Handledning och team coaching är två uppdrag som vi i bland ger parallellt eftersom ett arbetslag ofta behöver ha fokus både på själva verksamheten och på formerna sitt eget samarbete.

Välkommen till vår mottagning på söder i Stockholm, eller så kommer vi ut till er, vi tar även uppdrag Online via till exempel Skype. Nedan beskriver vi några av de tjänster vi har för dig som arbetsgivare. Kontakta oss gärna!

Kontakta oss här
Handledning i grupp eller individuellt
Vi ger handledning baserat på psykologisk kunskap och lång praktisk erfarenhet. Handledningen har fokus på att med ett genomtänkt bemötande, etisk och psykologisk kunskap fokusera på att; minska konflikter; öka klienters och brukares personliga inflytande och självbestämmande, visa respekt, och samtidigt; måna om att främja fysisk och psykisk hälsa, och ge god omvårdnad. I handledningen utvecklar och anpassar man sina metoder så att de fungerar i verksamheten som helhet och speciellt anpassat till individerna.

 

 

Personalstöd eller teamcoaching
Team/Grupp: Att arbeta i ett arbetslag eller vara medarbetare i en organisation är många gånger en utmaning, både du som individ och ni som arbetsgrupp eller arbetslag kan från tid till annan behöva hantera stress och lösa och problem. Det är bra att satsa på personalstöd eller teamcoaching när ni behöver utrymme för reflektion och planering, få igång fungerande samarbeten och rutiner, hantera stressnivån i gruppen på ett positivt sätt så att ni kommer på rätt spår och känner att ert samarbete ger både resultat och har god kvalité. Även när allt fungerar väl kan det kan det vara bra att satsa på att lyfta gruppen till nästa nivå.

Individ: Kanske vill du hellre ha en personlig kontakt för personalstöd eller coaching; till exempel när du har problem i arbets- och/eller privatlivet som påverkar din arbetsförmåga. Din arbetsgivare, eller du själv, kan kontakta oss och vi kommer överens om ett upplägg som passar dig. Din arbetsgivare betalar dina samtal men vi har tystnadsplikt kring innehållet i samtalen. Vi kan även delta i möten med övriga vårdgivare, fack och försäkringskassa vid behov.

 

Chefs- och ledarskapsstöd & Coaching
Chefskapet innebär ofta en både intressant och utvecklande utmaning, här är det en bra idé att alltid ha kontakt med en coach eller god reflektions partner. Någon att vända sig till för att tänka ett steg längre, för att kunna styra både med krav på effektivitet och med empati, locka fram det bästa ur medarbetarna, och kunna ha en egen personlig balans och utveckling.
Välkommen till vår mottagning på söder i Stockholm, eller så kommer vi ut till er, vi tar även uppdrag Online via till exempel Skype.

Kontakta oss här