Solutionwork startades år 2000 av Caroline Klingenstierna, och från år 2007 är även Michael Hjerth aktiv i företaget. Vi har lång och bred erfarenhet av praktiskt förändringsarbete och utbildning i många olika sammanhang. Vi är båda legitimerade psykologer. Vi har utbildat, handlett och konsulterat på alla nivåer.

m_attention2011_1Michael Hjerth är en av Sveriges mest erfarna utbildare och konsulter i lösningsfokus. Michael är leg. psykolog och även utbildad i filosofi och musik. Michael är känd för sin förmåga att kombinera praktisk användbarhet med teoretiskt djup. Han har utvecklat PLUS-modellen som ligger till grund för många lösningsfokuserade verksamheter i Sverige. Michael är styrelseledamot och f.d. sekreterare i Europeiska korttidsterapiföreningen (EBTA).

Michael Hjerth är leg. psykolog och lösningsfokuserad kognitiv terapeut, auktoriserad socionomhandledare. Michael har lång erfarenhet av handledning och utvecklingsprojekt inom socialt stöd, handläggning, utredning och vägledning, behandling och coaching. De tolv senaste åren har han arbetat med att hjälpa arbetsgrupper komma vidare kring ärenden och skapa sätt att samarbeta och kommunicera som ger både goda resultat och arbetsglädje. Han har haft handlett i många framgångsrika projekt och gruppverksamheter. Lösningsfokuserade metoder, modern stressforskning och en bred psykologisk kunskap är några av hörnstenarna i hans handledarskap. Det går bra att kontakta honom om handledning eller utbildning, teamcoaching, personal stöd och chefsstöd över hela Sverige på plats eller via online.
Ring till Michael på tel 076-397 57 57, Email michael@solutionwork.se

caroline2009Caroline Klingenstierna är leg. psykolog med inriktning mot lösningsfokus, neuropsykologi och kognitiv beteendeterapi (KBT). Hon har erfarenhet som metodutvecklare, handledare, utbildare och terapeut. Caroline startade år 2000 företaget  Solutionwork. På meritlistan finns erfarenhet från uppdrag för arbetsmarknadsverket, försäkringskassan, förskolan och grundskolan, omsorgen, tandvården och psykiatrin.

Hon tar uppdrag främst i Stockholm med omnejd, men även nationellt och internationellt. Med erfarenhet av lösningsfokuserade arbetsmetoder i olika sammanhang, t.ex. forskning på lösningsfokuserad rehabilitering, upplägg av lösningsfokuserade processer i storgrupp och konferens, handledning av arbetslag, som semiarieledare och föreläsare. Hon är engagerad internationellt i Alliance of Solution Focused Training Institutes (IASTI) och chefredaktör för International Journal of Solution-Focused Practices. Hon har även tidigare varit styrelseledamot i European Brief Therapy Association (EBTA) och i Solutions in Organisations Link-up (SOL).

Caroline Klingenstierna är leg. psykolog och KBT-terapeut, lösningsfokuserad terapeut. Kontakta gärna henne vid intresse för handledning, coaching eller personalstöd.
Ring till Caroline: 070-749 58 48 Email: caroline@framtidsfokus.se