Solutionwork Förlag (Svenska)

Boken “Lösningsfokus – Gör mer av det som fungerar” av Michael Hjerth

9163777096Här får du grunderna i det lösningsfokuserade arbetssättet och många exempel från lösningsfokuserat arbete med ungdomar och vuxna med ADHD och Aspergers syndrom. Du får också många praktiska tips och tankekartor som kan användas både av behandlare, familjer och personer med (eller utan) diagnos!

Boken finns att beställa från oss till ett bra pris BESTÄLL HÄR (men den finns även på Bokus och Adlibris om du vill beställa från dem) och du kan  läsa första delen av boken här  (ladda ner pdf)

Häfte: “På Spår Efter Lösningar – En liten introduktion till ett lösningsfokuserat arbetssätt” av Michael Hjerth

Screen Shot 2016-02-02 at 17.19.26

I introduktion finns konkreta, kreativa intervju-och samtalsverktyg som underlättar konstruktionen av lösningar. Bl.a. kommer följande punkter att tas upp:
• Att undersöka lösningsmönster eller undantag till problemet
• Att forma effektiva mål och bygga upp samarbete och motivation
• Att forma uppnåbara och attraktiva delmål med hjälp av skalfrågor
• Att använda sig av kreativt beröm och komplimanger
• Att bekräfta människors olika världsbilder
Ladda ner pdf här

Solutionwork Publisher (English)

International Journal of Solution-Focused Practices

The IJSFP provides solution-focused practitioners with a journal through which to communicate information about their work, research, and ideas. We are committed to provide a high-quality independent assessment of all submitted articles and support the authors in the finalizing of the text up to a high scholarly standard. IJSFP is an Open Access and peer reviewed  scholarly journal  funded in 2013 by Caroline Klingenstierna, Editor-in-Chief

The Solution-Focused  Therapy News Project

The Solution-Focused Therapy News project provide up-to-date information of uses of the solution-focused therapy model, related applications and an initiated discussion on therapy and change work within the helping professions. News will include practitioners, authors and researchers giving a casual but professional description of their ideas, developments and results. We produce a video for all news.

Solution-Focused News is published on the initiative of the Solutionwork Institute in Stockholm and edited by licensed psychologist Caroline Klingenstierna.

Our Home page: http://www.solutionfocusednews.com

Find us on Facebook: https://www.facebook.com/solutionfocusednews

Find us on Youtube: https://www.youtube.com/user/SolutionFocusedNews