Kostnaden är totalt 16600 kronor plus moms. I och med denna anmälan kommer du få en RÄKNING PÅ 8300 plus moms för DISTANSDELEN. Denna räkning täcker den del av som är metod-handledning via Skype åtta timmar (4 ggr) och för Online-stödet för utbildningen. Datum och tid för Handledning per Skype är sista helgfria fredagen varje månad september-maj kl 13-15. Kontakta oss innan anmälan vid behov av exakta tider. För certifiering kommer du även sedan välja datum för din introduktionskurs och tre temadagar på dessa kursers respektive anmälningsformulär och DU BETALAR DESSA KURSER SEPARAT allteftersom (introduktionskursen kostar 3800 kr plus moms och temadagarna kostar 1500 per dag plus moms).