Certifieringsprogrammet Nivå 2. Lösningsfokuserad metod och förhållningsätt
fig_Niv-2
UPPLÄGG

Programmet för nivå 2. inleds med två kursdagar som följs upp av två fördjupningspass på distans via Skype för att ge ett kontinuerligt tillskott av lösningsfokuserad kunskap, fördjupningspassen varvas med metodhandledningsstillfällen som också hålls på distans via Skype. Du får tillfälle att slipa och utveckla lösningsfokuserade färdigheter anpassat till ditt yrkesområde och de behov du har i din utveckling. Du får även fördjupad kunskap om den teoretiska grunden för lösninsgfokus (se nedan). Kurslitteraturen anpassas individuellt efter varje deltagares yrkesområde och inriktning. Du skriver en rapport kring ett område som du väljer att läsa in dig på. Du väljer även fritt tre temadagar ur vårt kursutbud under programperioden.

figNIV2-certifieringsprocess

Under programmets två inledande dagar tar vi upp:

 • Fördjupning i den teoretiska och filosofiska grunden för det lösningsfokuserade förändringsarbetet i arvet från brief therapy skolan vid Mental Research Institut (MRI), Filosofen Ludwig Wittgensteins språkfilosofi, och kopplingar till socialkontruktionism, modern socialpsykologi. beteendeteori, neuropsykologi och emotions- och kognitionsforskning.
 • Hur lösa svåra fall och knepiga situationer med lösningsfokuserade tekniker; Etiska dilemman; och start i utveckling av nya egna lösningsfokuserade verktyg och tekniker anpassade till specifika situationer och behov.
 • Metodfördjupningar enligt deltagarnas specifika önskemål och behov.

 

logga-kopiaVT 2017
Start Avancerad nivå 2-3 Februari

Sista anmälningsdag: 9 januari 2017
Vi tar även emot anmälningar efter detta datum i mån av plats!

TEMADAGAR, Klicka för urval av teman, beskrivning & datum 
 Metodhandledning & Fördjupning

Datum och tid för dessa moment som ges på distans via Skype bokas i samband med kursstart och i samråd med kursgruppen.

Certifieringsdag

Datum och tid för denna heldag i Stockholm bokas i samråd med kursgruppen vid kursstart. Certifieringen hålls under en dag ca 1 år efter din start i programmet. Då får du ditt certifieringsdokument.

Anmälningsformulär nivå 2
———————-
Pris: 16 800 kronor exkl. moms
———————–
Längd: Cirka två terminer
———————–
Utbildare: Michael K. Hjerth & Caroline Klingenstierna, leg psykologer, Solutionwork
———————–
Plats: Krukmakargatan 34 A, Södermalm i Stockholm
———————–
Detta ingår: Förmiddags- och eftermiddagsfika och lunch ingår. Du får även utbildningsmaterialet

FÖRDJUPNING -HALVDAGAR PÅ DISTANS

Dessa två halvdagar bokas med gruppen vid kursstart på tider som passar gruppen med några månaders mellanrum. Vi dessa dagar fortsätter vi fördjupningen  kring lösningsfokuserade tekniker, synsätt och handlag. Extra fokus på den teoretiska och filosofiska grunden, evidensbasen och etiken i lösningsfokuserat arbetsätt. Även skräddarsytt fokus på deltagarnas specialiseringsområden. Dagarna hålls på distans via Skype.

METODHANDLEDNING PÅ DISTANS

Under programperioden har du  handledningstillfällen på distans via Skype (sammanlagt sex timmar). 

TEMADAGAR

Du väljer fritt tre temadagar ur vårt utbud under programperioden, dessa dagar innehåller föreläsning kring olika teman och arbete kring fallvinjetter och video exempel från lösningsfokuserade samtal. Vi arbetar även med övningar kring specifika lösningsfokuserade tekniker. Stämningen är trygg och tillåtande, du kommer att känna att detta är verkligt roliga och utvecklande dagar.

ONLINE STÖD

Du får en personlig inloggning till utbildningsmaterial online med tillgång till videoföreläsningar, samtalsexempel, övningar och utbildningsmaterial. 

EMAIL SUPPORT

Du har under programperioden tillgång till dina lärare via email för akuta frågor och funderingar.

EGEN PRAKTISK TILLÄMPNING AV METODEN

Efter de inledande två avancerde utbildningsdagarna kommer du att ha nya idéer kring hur du kan använda lösningsfokuserade tekniker och synsätt i ditt ordinarie. Under programmet på nivå2 kommer du träna/läsa/arbeta självständigt 100 timmar med den lösningsfokuserade metoden i din vardag. Utslaget på programperiodens ca 40 veckor (två terminer) innebär det ca 2,5 timmar per vecka. Till de 100 timmarna räknas; 1) de samtal och möten då du aktivt använder en lösningsfokuserad teknik och synsätt; 2) metod-handledningen och; 3) övningar och annat arbete du gör på online på dina kurssidor och 4) Tiden du ägnar åt en skriftlig rapport där du sammanfattar dina slutsatser efter att ha tagit del av kurslitteraturen under din specialisering. 

FÖRKUNSKAPER

Du ska ha certifiering nivå 1, Solution-Focused Practitioner för att gå nivå 2.

CERTIFIERINGSDAG

Innehåll: Praktisk genomgång av examineringskriterierna och du certifieras vid godkänt deltagande.

Färdighets och kunskapskrav för certifiering

Du ska efter att ha gått utbildningen och fått metodhandledning för nivå 2 behärska de lösningsfokuserade färdigheter och tekniker med skicklighet och att du har fördjupat dig i den lösningsfokuserade modellen inom ramen för din yrkesutövning. Du skall ha förmåga att använda de specifika verktygen beskrivna inom det övergripande lösningsfokuserade perspektivet, dvs att arbeta utifrån klientens egen förståelse för sin situation. Du skall visa förmåga att alltid sträva efter att bygga en arbetsallians, att ha en respektfull attityd och intresse för klientens situation och omständigheter.

Certifiering med specialisering på nivå 2

För andra nivåns certifiering lägger du till en specialisering till certifikatet. Specialiseringen varierar internationellt beroende på nationella, juridiska och kulturella behov och beror av det specifika kompetenser lärarna på respektive institut besitter, samt på kompetensen hos eleverna. Listan nedan visar de specialiseringar som IASTI i dagsläget erkänner. Du kan välja ett område för din certifierig.
Specialiseringsområden: I första hand avser specialiseringen det område där eleven genomfört sina 100 timmar personliga professionella utveckling och tillgodo gjort sig kurslitteratur kring och redovisat i en rapport.
Om eleven har kunnat tillämpa lösningsfokus inom fler relevanta sammanhang är det möjligt för eleven att får ett certifikat inom fler än ett område.
1. Terapi
2. Rådgivning
3. Coaching
4. Utbildning
Instituten kan lägga till en specifikation till varje område när det är lämpligt, till exempel:

 • Individuell
 • Familj och barn
 • Par
 • Grupp
 • Rehabilitering
 • Missbruk
 • Karriär och yrkesliv
 • Ledarskap
 • Övriga inte specificerade ovan

Kursinnehåll Detaljer: See detaljer

Anmälningsformulär

Välkommen att anmäla dig nedan. Fakturan skickas i samband med kursstart.

[psfb id=”1680″ title=”Anmälan Nivå 2: Avancerad. Certifieringsprogram lösningsfokuserad metod”]

Välkommen till Certifieringsprogrammet i lösningsfokuserad samtalsmetod och förhållningssätt!