fig_Niv-3
UPPLÄGG

 Certifieringsprogrammet masternivå: De inledande utbildningsdagarna hålls under två dagar i Stockholm och följs av två fördjupningsseminarier på distans via Skype och sex handledningstimmar på distans via Skype. Kurslitteraturen anpassas individuellt efter varje deltagares yrkesområde och inriktning. Du deltar även på tre valfria temadagar. Certifieringsprogarmmet löper under två terminer.

START NIVÅ 3

Innehåll de två inledande utbildningsdagarna:

  • Principer för implementering och integrering av lösningsfokuserade arbetssätt i olika behandlingssystem och organisationer.
  • Hur lösa svåra fall och knepiga situationer med lösningsfokuserade tekniker; Etiska dilemman; fortsatt egen utveckling av nya egna lösningsfokuserade verktyg och tekniker anpassade till specifika situationer och behov. Fortsatt fördjupning i den teoretiska och filosofiska grunden för förändringsarbete och lösningsfokus.
  • Specifika tips och stöd kring deltagarnas egna projekt.
  • Metodfördjupningar enligt deltagarnas önskemål och behov.
FÖRDJUPNING -HALVDAGAR PÅ DISTANS

Dessa två halvdagar bokas med gruppen vid kursstart på tider som passar gruppen med några månaders mellanrum. Vi dessa dagar fortsätter vi fördjupningen  kring lösningsfokuserade tekniker, synsätt och handlag med fokus på större system, integrering av modellen i olika verksamheter, samspel med andra modeller för förändringsarbete och vi har även fokus den individuella praktiska fördjupning inom ditt specialområde som ingår i din certifiering på nivå 3. Dagarna hålls på distans via Skype.

figNIV3-certifieringsprocess

 

logga-kopia
Datum & kostnad
Nästa Start
HT 2016
8-9 December

Sista anmälningsdag: 14 nov 2016
Vi tar även emot anmälningar efter detta datum i mån av plats!

TEMADAGAR, Klicka för urval av teman, beskrivning & datum 
Metodhandledning & Fördjupning

Datum och tid för dessa moment som ges på distans via Skype bokas i samband med kursstart och i samråd med kursgruppen.

Certifieringsdag:

Datum och tid för denna heldag i Stockholm bokas i samråd med kursgruppen vid kursstart. Certifieringen hålls under en dag ca 1 år efter din start i programmet. Då får du ditt certifieringsdokument.

Anmälningsformulär 
———————-
Pris: 16 800 kronor exkl. moms
———————–
Längd: Cirka två terminer
———————–
Utbildare: Michael K. Hjerth & Caroline Klingenstierna, leg psykologer, Solutionwork
———————–
Plats: Krukmakargatan 34 A, Södermalm i Stockholm
———————–
Detta ingår: Förmiddags- och eftermiddagsfika och lunch ingår. Du får även utbildningsmaterialet

METODHANDLEDNING PÅ DISTANS

Under programperioden har du  handledningstillfällen på distans via Skype (sammanlagt sex timmar). 

TEMADAGAR

Du väljer fritt tre temadagar ur vårt utbud under programperioden, dessa dagar innehåller föreläsning kring olika teman och arbete kring fallvinjetter och video exempel från lösningsfokuserade samtal. Vi arbetar även med övningar kring specifika lösningsfokuserade tekniker. Stämningen är trygg och tillåtande, du kommer att känna att detta är verkligt roliga och utvecklande dagar.

ONLINE STÖD

Du får en personlig inloggning till utbildningsmaterial online med tillgång till videoföreläsningar, samtalsexempel, övningar och utbildningsmaterial för nivå 3. 

EMAIL SUPPORT

Du har under programperioden tillgång till dina lärare via email för akuta frågor och funderingar.

EGEN PRAKTISK TILLÄMPNING AV METODEN

Efter de inledande utbildningsdagarna på master nivå kommer du att ha mer idéer för hur du kan använda lösningsfokuserade tekniker och synsätt på nya nivåer i ditt arbete. Under nivå 3 kommer du fortsätta träna/läsa/arbeta självständigt 100 timmar med den lösningsfokuserade metoden i din vardag men med fokus på att utveckla och/eller utvärdera nya arbetssätt och tekniker. Utslaget på programperiodens ca 40 veckor (två terminer) innebär det ca 2,5 timmar per vecka. Till de 100 timmarna räknas; 1) de samtal och möten då du aktivt använder en lösningsfokuserad teknik och synsätt; 2) metod-handledningen och; 3) övningar och annat arbete du gör på online på dina kurssidor och 4) Tiden för den fördjupning kring praktisk tillämpning och utvärdering av denna som du skriver din examinerings rapport kring.  Du har stöd på distans i vardagen från oss i detta arbete.

FÖRKUNSKAPER

Du ska ha certifiering nivå 2, Advanced Solution-Focused Practitioner för att gå nivå 3.

CERIFIERINGSDAG

Innehåll: Genomgång av examineringskrtierierna och deltagarnas presentation av sina utvecklingsprojekt och fördjupningar.

Färdighets och kunskapskrav för certifiering

Du ska efter att ha gått utbildningen och fått metodhandledning för nivå 3 behärska de lösningsfokuserade färdigheter och tekniker med stor skicklighet och ha genomfört ett eget utvecklingsprojekt eller tillämpningsprojekt inom ramen för din yrkesutövning. Du skall ha förmåga att använda de specifika verktygen beskrivna inom det övergripande lösningsfokuserade perspektivet, dvs att arbeta utifrån klientens egen förståelse för sin situation. Du skall visa förmåga att alltid sträva efter att bygga en arbetsallians, att ha en respektfull attityd och intresse för klientens situation och omständigheter.

– Du ska genomföra ett lösningsfokuserat utvecklings projekt eller en praktisk fördjupning inom ditt yrkesområde.och lämnat in en godkänd skriftlig rapport beskrivande ditt projekt, med några kopplingar till aktuell litteratur och forskning i ämnet. Du får stöd under processens att välja ämne, förtydliga syftet. Skrivregler.

Välkommen till Certifieringsprogrammet i lösningsfokuserad samtalsmetod och förhållningssätt!

Anmälningsformulär Nivå 3

Välkommen att anmäla dig. Fakturering sker inför kursstart

[psfb id=”1683″ title=”Anmälan Nivå 3: Master. Certifieringsprogram lösningsfokuserad metod”]