Screen Shot 2016-04-21 at 19.39.11Välkommen till utvecklande metoddagar hos oss baserade på på evidensbaserade tekniker och modeller. Alla dagar inleds med föreläsning som följs av fallvinjetter & videoexempel. Du får tillfälle att prova några några olika tekniker när vi arbetar praktiskt med rollspel och övningar kring temat. Stämningen är trygg och tillåtande, du kommer att känna att detta är verkligt roliga och utvecklande dagar.

 

Metoddagar
Lösningsbyggande klientsamtal vid stress; nya perspektiv på återhämtning, läkande och hantering vid stressymtom och utmattningssyndrom
Nästa tillfälle: 20 feb 2017, hålls i Stockholm (obs nytt datum!)
Läs mer här…
Lösningsfokus kring dataspelande: - problem & resurs i behandling av ungdomar och unga vuxna
Nästa tillfälle: 24 februari 2017, hålls i Stockholm
Läs mer här…
Lösningsbyggande klientsamtal vid nedstämdhet & depression: hitta glädje och kraft igen
Nästa tillfälle:6 mars 2017, i Stockholm
Kommande tillfälle:
Läs mer här…
Lösningsfokuserade Familje- & Parsamtal
Nästa tillfälle: 26 september 2017 i Stockholm.
Läs mer här…