Lösningsfokuserad samtalsmetod: Introduktion 10 timmar

Innehåll: Vi går igenom grunderna i lösningsfokuserad samtalsmetod

Målgrupp: Du som arbetar med människor i förändring.

Kursledare och Examinatorer: Caroline Klingenstierna, leg psykolog. Michael Hjerth, leg psykolog.

Upplägg: Videolektioner, Video exempel, Texter, Övningsuppgifter; stöd via email. Discussions Forum.

Omfattning: Utbildningen omfattar ca 10 timmar inläsning och studier av videoexempel. Till detta kommer ca 5 timmar frivilliga övningsuppgifter som du utför inom ramen för dina möten och samtal med dina klienter.

Inlärningsmål:

Examinationer: Varje kursmoment (modul) följs av frågor och en praktisk övning, du skickar in dina svar och genomfört uppgiften för att få godkänt på momentet.

Diplom: Efter godkänt på alla moment skickar vi dig ditt diplom.

Anmälan:

Videopresentation av kursen

[wpcourse course=”1″ module_desc=”true” show_title=”true” show_desc=”true” /]