Lösningsfokuserade samtal vid nedstämdhet & depression:

– att hitta glädje och kraft igen
ck2016Innehåll

– Hur göra när klienten tycker det är svårt, obehagligt eller skrämmande att tänka på framtiden? Framtidsfrågor anpassade för olika senarion och framtida situationer som klienten har svårt att fundera på.
– Att samtala lösningsfokuserat om svåra saker och problem utan påträngde positiva omtolkningar. Du får tekniker för att hitta meningsfulla resurser/undantag i klientens historia och vardag även när klienten inte kan tänka “positivt”.
– Att bygga skräddarsydda lösningsfokuserade interventioner och hemuppgifter även när klientens förmåga att beskriva och berätta om sig själv är nedsatt och har låg motivation för hemuppgifter.
– Skalfrågetekniker och lösningsfokuserade principer kring suicidtankar och hur man arbetar professionellt och säkert men risk för suicid.
– Hur du kan använda vanliga screeningformulär för depression på ett lösningsfokuserat sätt.
– Lösningsfokuserad dialog kring mediciner och kombinationsbehandling samtalsterapi/medicinsk behandling.
– Lösningsfokuserad samtalsteknik kring vanliga symtom vid depression så som att: hantera skuldkänslor, minska koncentrationssvårigheter, börja hitta energi och kraft i vardagen igen.
– Översikt kring det vetenskapliga stödet kring att använda lösningsfokuserad metod i behandling av depression.
– Översikt kring det vetenskapliga stödet kring att använda lösningsfokuserad metod i behandling av depression.

insp-ovn-verktygUpplägg

Temadagen inleds med föreläsning som följs av fallvinjetter & videoexempel. Du får tillfälle att prova olika tekniker när vi arbetar praktiskt med rollspel och övningar kring temat.

tillval-enstaka

Kommande Datum & Kostnad
6 mars 2017

Sista anmälningsdag:
14 dagar före kursstart
———————–
1500 kronor
———————–
Anmälningsformulär finns längst ner på denna sida
———————–
Utbildare:
1) Caroline Klingenstierna, leg psykolog (huvudlärare denna temadag)
2) Michael K. Hjerth,  leg psykolog
———————–
Tider:
9.15-16.00
lunch kl 12.00-13.00
Fika för och eftermiddag
———————–
Plats: Krukmakargatan 34A, Södermalm i Stockholm
———————–
Detta ingår:
Förmiddags- och eftermiddagsfika och lunch. utbildningsmaterial.

Anmälningsformulär

Välkommen att anmäla dig nedan. Faktura skickas i samband med kursstart.

[psfb id=”1569″ title=”Anmälan Temadag Depression”]

Välkommen på Temadagen om Lösningsfokuserad Metod vid Depression och Nedstämdhet!