Ångest och depression är två sidor av samma mynt, detta är våra psykologiska responser på att må psykiskt dåligt. Orsakerna kan skifta men symtomen tillhör ofta antingen ångest eller depression eller båda. Man kan likna det vid att när vi mår fysiskt dåligt så har kroppen två huvudsakliga sätt att signalera och det är smärta och trötthet. Smärta motsvaras psykologiskt av ångest och depression motsvaras av trötthet. Under dessa metod dagar delar vi med oss av lösningsfokuserade behandlingsprinciper som underlättar behandlingen och gör den mer säker för patienten genom att vi anpassar kraven och metoderna väl till patientens förmåga. Risken för att behandlingen misslyckas eller avbryts minskar och chansen att lyckas ökar.

ck2016Innehåll: behandling av Ångest:

– Lösningsfokuserad samtalsteknik kring vanliga symtom vid ångest och diagnoser så som panikångest, social ångest, OCD och generaliserad ångest.
– Övningar för lugn andning, baserat på välbeprövade andningsövningar introducerade till klienten ur ett lösningsfokuserat perspektiv.
– Beskrivning av sambandet mellan fysiologi och psykologi vad gäller ångest på ett lösningsfokuserat sätt som omedelbart ger både hopp och förståelse för processen med fokus på återhämtning och systemisk förändring.
– Fallexempel med beskrivning hur du kan lägga upp skräddarsydda lösningsfokuserade hemuppgifter och interventioner; små steg i vardagliga situationer för att gradvis och tryggt bygga upp lugn och säkerhet kring situationer som tidigare utlöst ångest.
–  Lösningsfokuserad dialog kring medicinering mot ångesttillstånd och kombinationsbehandling samtalsterapi/medicinsk behandling.

Innehåll; behandling av Depression:

– Hur göra när klienten tycker det är svårt, obehagligt eller skrämmande att tänka på framtiden? Framtidsfrågor anpassade för olika senarion och framtida situationer som klienten har svårt att fundera på.
– Att samtala lösningsfokuserat om svåra saker och problem utan påträngde positiva omtolkningar. Du får tekniker för att hitta meningsfulla resurser/undantag i klientens historia och vardag även när klienten inte kan tänka “positivt”.
– Att bygga skräddarsydda lösningsfokuserade interventioner och hemuppgifter även när klientens förmåga att beskriva och berätta om sig själv är nedsatt och har låg motivation för hemuppgifter.
– Skalfrågetekniker och lösningsfokuserade principer kring suicidtankar och hur man arbetar professionellt och säkert men risk för suicid.
– Hur du kan använda vanliga screeningformulär för depression på ett lösningsfokuserat sätt.
– Lösningsfokuserad dialog kring mediciner och kombinationsbehandling samtalsterapi/medicinsk behandling.
– Lösningsfokuserad samtalsteknik kring vanliga symtom vid depression så som att: hantera skuldkänslor, minska koncentrationssvårigheter, börja hitta energi och kraft i vardagen igen.

Upplägg

insp-ovn-verktygTemadagen inleds med föreläsning som följs av fallvinjetter & videoexempel. Du får tillfälle att prova olika tekniker när vi arbetar praktiskt med rollspel och övningar kring temat. Stämningen är trygg och tillåtande, du kommer att känna att detta är verkligt roliga och utvecklande dagar.

 

tillval-enstaka

Datum & Kostnad
5-6 mars 2018

Sista anmälningsdag:
14 dagar före kursstart
Vi tar även emot anmälningar efter detta datum i mån av plats!
———————–
3000 kronor plus moms
———————–
Anmälan: se formulär nedan på denna sida
———————–
Utbildare:
Caroline Klingenstierna, leg psykolog (huvudlärare denna temadag)
Michael K. Hjerth,  leg psykolog
———————–
Tider:
9.15-16.00
lunch kl 12.00-13.00
Fika för och eftermiddag
———————–
Plats: Södermalm i Stockholm
———————–
Detta ingår:
Förmiddags- och eftermiddagsfika och lunch. utbildningsmaterial.

Vad är Ångest, Oro och Ältande?

Ångest, oro och ältande är vanliga inslag i många psykiatriska diagnoser (till exempel panikångest, socialfobi, OCD & generaliserad ångest) men ångest även vanligt vi psykisk ohälsa i allmänhet. Ångest kan kännas väldigt olika för olika människor. Det kan kännas som en stark känsla av oro, som en känsla i kroppen att något dåligt kommer att hända.
Symptom på ångest kan också vara ökad puls, hjärtklappning, yrsel, aptitlöshet, klump i halsen, tryck över bröstet, svårt att få luft/hyperventiliering, myrkrypningar, koncentrationssvårigheter, spända käkar, huvudvärk och ögonflimmer.

Tankarna man har när stark oro och ångest blir ett problem i sig självt rör sig ofta om oro kring grundläggande faktorer som är viktiga för vår överlevnad och förmåga att fungera i vårt sociala sammanhang:

-tänk om dom tycker jag är konstig11681212_m -tänk om jag håller på att bli galen
-tänk om jag håller på att dö
-tänk om jag gör någon illa-tänk om jag aldrig blir bra-tänk om jag inte kommer klara mig i livet och ligga andra till last.
-tänk om hen lämnar mig/är otrogen
-tänk om dom inte tycker om mig
-tänk om dom tror att jag inte tycker om dom
-tänk om jag inte är kär på riktigt och måste göra slut

Tankarna kan upplevas som mycket påträngande och svåra att bortse ifrån. En klient med mycket ångest och oro kan ha en nedsatt funktion så att denne har svårt att ha ett arbete och behålla sociala relationer. Men lika ofta kan en person med stark ångest fungera väldigt bra utåt sett, ha ett fin arbete, tjäna pengar och ha många vänner och vara framgångsrik, men samtidigt lida av sin ångest och ha en lägre livskvalité och sämre buffert för att hantera övriga påfrestningar i livet. Ofta går då mycket energi åt att dölja tankar och reaktioner vilket kan leda till depression. Den lösningsfokuserade modellen ger dig verktyg att både ha ett helhetsperspektiv på klientens situation och att skapa specifika interventioner och hemuppgifter.

Vad är depression?

Depression är så vanligt att många av oss har kommit i kontakt med det även i vårt privatliv.

Det vanligaste symptomet vid depression är nedstämdhet att man känner sig oinspirerad och har svårt att finna glädje i vardagliga situationer, situationer som man tidigare längtat efter och sett fram emot. Livet kan kännas tomt som att livsglädjen försvunnit och upplevelsen av att tänka på framtiden är en känsla av oklarhet, man ser ingen ljusning. Går det för långt kan det leda till självmordstankar.

Att känna sig nedstämd ibland är naturligt och alla  människor gör det någon gång. Men när man inte lyckas ta sig ur det genom att använda sina vanliga strategier så som att tala med vänner, ägna sig åt något man tycker om eller på andra sätt komma i balans så kan nedstämdheten övergå till depression.

Depression: så känns det

Depression kan yttra sig på många olika sätt. Vanliga symptom är:

  • pondering_2699064Energibrist/trötthet; man orkar bara göra det man känner att man måste klara av för just nu, det mesta känns som en ansträngning.
  • Meningslöshet, det man kanske förr funnit mening och nöje i känns meningslöst, man kan känna sorg över det.
  • Självkritik och lång självkänsla; när man inte klarar av det som man brukar klara kanske man tänker att man är lat, andra har det värre och man själv borde skärpa sig,  att arbetskamrater/vänner eller familj inte får märka hur man mår.
  • Brist på självförtroende; man förväntar sig inte att man kommer klara sig igenom svårigheter, och att saker kommer att gå bra.
  • Saker som man förut tyckte var roligt tycker du nu känns meningslösa
  • Man har svårt att orka sköta sina vardagssysslor som skola, jobb eller familj och all energi går åt till att göra det man måste för att hålla uppe sina åtaganden.
  • Man har svårt att ta beslut, även beslut som skulle kunnat vara enkla blir svåra
  • Man kan ha självmordstankar eller tänker mycket på döden och tänka att den skulle kunna vara befriande, men vad man egentligen längtar efter är att ha mer energi och glädje.
  • Rädsla; att detta inte ska gå över, att man ligger andra till last, att det är hopplöst.
Anmälningsformulär

Välkommen att göra anmälan nedan. Faktura skickas i samband med kursstart.
[psfb id=”3432″ title=”Anmälan Temadagar Ångest & Depression”]

Välkommen på Temadagen om Lösningsfokus vid Ångest, Oro & Ältande!