Lösningsbyggande samtal vid Ångest, Oro & Ältande:

– hitta lugn i stormen och lagom stora steg
ck2016Innehåll

– Lösningsfokuserad samtalsteknik kring vanliga symtom vid ångest och diagnoser så som panikångest, social ångest, OCD och generaliserad ångest.
– Övningar för lugn andning, baserat på välbeprövade andningsövningar introducerade till klienten ur ett lösningsfokuserat perspektiv.
– Beskrivning av sambandet mellan fysiologi och psykologi vad gäller ångest på ett lösningsfokuserat sätt som omedelbart ger både hopp och förståelse för processen med fokus på återhämtning och systemisk förändring.
– Fallexempel med beskrivning hur du kan lägga upp skräddarsydda lösningsfokuserade hemuppgifter och interventioner; små steg i vardagliga situationer för att gradvis och tryggt bygga upp lugn och säkerhet kring situationer som tidigare utlöst ångest.
–  Lösningsfokuserad dialog kring medicinering mot ångesttillstånd och kombinationsbehandling samtalsterapi/medicinsk behandling.
– Översikt kring det vetenskapliga stödet kring att använda lösningsfokuserad metod i behandling av ångest och oro.

Upplägg

insp-ovn-verktygTemadagen inleds med föreläsning som följs av fallvinjetter & videoexempel. Du får tillfälle att prova olika tekniker när vi arbetar praktiskt med rollspel och övningar kring temat. Stämningen är trygg och tillåtande, du kommer att känna att detta är verkligt roliga och utvecklande dagar.

Vad är Ångest, Oro och Ältande?

Ångest, oro och ältande är vanliga inslag i många psykiatriska diagnoser (till exempel panikångest, socialfobi, OCD & generaliserad ångest) men ångest även vanligt vi psykisk ohälsa i allmänhet. Ångest kan kännas väldigt olika för olika människor. Det kan kännas som en stark känsla av oro, som en känsla i kroppen att något dåligt kommer att hända.
Symptom på ångest kan också vara ökad puls, hjärtklappning, yrsel, aptitlöshet, klump i halsen, tryck över bröstet, svårt att få luft/hyperventiliering, myrkrypningar, koncentrationssvårigheter, spända käkar, huvudvärk och ögonflimmer.

tillval-enstaka

Datum & Kostnad
7 mars 2017

Sista anmälningsdag:
14 dagar före kursstart
Vi tar även emot anmälningar efter detta datum i mån av plats!
———————–
1500 kronor
———————–
Anmälan: se formulär nedan på denna sida
———————–
Utbildare:
Caroline Klingenstierna, leg psykolog (huvudlärare denna temadag)
Michael K. Hjerth,  leg psykolog
———————–
Tider:
9.15-16.00
lunch kl 12.00-13.00
Fika för och eftermiddag
———————–
Plats: Krukmakargatan 34A, Södermalm i Stockholm
———————–
Detta ingår:
Förmiddags- och eftermiddagsfika och lunch. utbildningsmaterial.

Tankarna man har när stark oro och ångest blir ett problem i sig självt rör sig ofta om oro kring grundläggande faktorer som är viktiga för vår överlevnad och förmåga att fungera i vårt sociala sammanhang:

-tänk om dom tycker jag är konstig
-tänk om jag håller på att bli galen
-tänk om jag håller på att dö
-tänk om jag gör någon illa
-tänk om jag aldrig blir bra
-tänk om jag inte kommer klara mig i livet och ligga andra till last.
-tänk om hen lämnar mig/är otrogen
-tänk om dom inte tycker om mig
-tänk om dom tror att jag inte tycker om dom
-tänk om jag inte är kär på riktigt och måste göra slut

Tankarna kan upplevas som mycket påträngande och svåra att bortse ifrån. En klient med mycket ångest och oro kan ha en nedsatt funktion så att denne har svårt att ha ett arbete och behålla sociala relationer. Men lika ofta kan en person med stark ångest fungera väldigt bra utåt sett, ha ett fin arbete, tjäna pengar och ha många vänner och vara framgångsrik, men samtidigt lida av sin ångest och ha en lägre livskvalité och sämre buffert för att hantera övriga påfrestningar i livet. Ofta går då mycket energi åt att dölja tankar och reaktioner vilket kan leda till depression. Den lösningsfokuserade modellen ger dig verktyg att både ha ett helhetsperspektiv på klientens situation och att skapa specifika interventioner och hemuppgifter. Välkommen!

Anmälningsformulär

Välkommen att göra anmälan nedan. Faktura skickas i samband med kursstart.

[psfb id=”1575″ title=”Anmälan Temadag Ångest”]

Välkommen på Temadagen om Lösningsfokus vid Ångest, Oro & Ältande!