ADHD coaching med lösningsfokus

Datum nästa tillfälle KOMMER INOM KORT

Två dagar med fokus på lösningar med vuxna och ungdomar med ADHD för dig som arbetar professionellt med samtal och stöd

Välkommen till två dagar med leg psykolog Michael Hjerth som ur både sitt personliga och professionella perspektiv beskriver ADHD med de problem, möjligheter och lösningar han utvecklat i behandling och i sin egen rehabilitering. Du får mycket praktiskt användbara tips och idéer, baserade på lösningsfokus, positiv psykologi, hälsopsykologi och neuropsykologi.  Du får följa med på en både personlig och professionell resa: Michael fick själv ADHD diagnos vid 48 års ålder efter en att ha blivit utbränd på grund av stress, under resan har han fått upp ögonen för sitt eget och sina klienters unika sätt att fungera och hur det kan bli en tillgång i rätt sammanhang. I Samarbete med patientföreningen för neuropsykologiska funktionshinder Attention har Michael skrivit boken “Lösningsfokus – gör mer av det som fungerar” Läs första delen av boken här (pdf-fil) och han är även medförfattare till boken “Det finns alltid ett sätt – lösningsfokus och ADHD“.

Under dessa två dagar får du:

svar på frågor som
◦ Hur kan man använda medicin på ett klientanpassat sätt vid ADHD?
◦ Hur kan man växla mellan förklaringsnivåer (så som fysiska, sociala, neropsykologiska och emotionella förklaringar) för att beskriva komplexa sammanhang på ett enkelt sätt och hjälpa klienter sätta ord på sin situation och hitta nya infallsvinklar?
◦ Hur kost, fysisk aktivitet och andra livsstilsfaktorer inverkar på ADHD.

Exempel, verktyg och tips
◦ Många belysande fallexempel både från Michaels egen erfarenhet och från hans framgångsrika klientarbete.
◦ Specifika Lösningsfokuserade frågor och tekniker vid problem som är vanliga vid ADHD.
◦ Tips hur du kan behålla en en lösningsfokuserad hållning gällande skola, framtid, familjen, vardagen vid ADHD även när saker och ting ser trassligt och hopplöst ut.
◦ Utbildningsmaterial inklusive boken “Lösningsfokus – gör mer av det som fungerar” av Michael Hjerth

ADHD coaching med lösningsfokuserad metod utifrån ett integrativt perspektiv på kunskap om exekutiv funktion; QUEST-BOX metodiken som vi utvecklat i samarbete med våra klienter: hur du kan använda psykologin som bygger upp data-spel för att coacha utvecklingen av nya färdigheter och vanor som stärker den exekutiva funktionen; Hur du kan coacha kring användandet av mediciner vid ADHD på ett klientanpassat sätt; Hur du kan växla mellan fysiska, sociala, neropsykologiska och emotionella förklaringar för att beskriva komplexa sammanhang på ett enkelt sätt och därmed hjälpa klienten att sätta ord på sin situation och hitta nya infallsvinklar; Hur kost, fysisk aktivitet och andra livsstilsfaktorer inverkar på ADHD. Utbildningen innehåller exempel, verktyg, tips och belysande fallexempel både från Michaels egen erfarenhet och från hans framgångsrika klientarbete; Fokus på hur du kan behålla en lösningsfokuserad hållning gällande skola, framtiden, familjen, och vardagen vid ADHD, även när det kan se hopplöst ut. Utbildningsmaterial: Boken “Lösningsfokus – gör mer av det som fungerar” av Michael Hjerth.

Datum & Kostnad

HT 2016: DATUM KOMMER INOM KORT

Sista anmälningsdag
————————-
Pris: 2300 kronor+moms
————————-
Anmälan: Formulär här
————————-
Längd: två dagar
————————-
Utbildare: Michael K. Hjerth & Caroline Klingenstierna, leg psykologer, Solutionwork
————————-
Tider:
Dag 1: 10.00-17.00
Dag 2: 09.00-16.00
Tiderna är anpassade för att deltagare skall kunna anlända på morgonen och avresa på avresedagens eftermiddag.
————————-
Plats: Semeinariedagrna hålls i våra lokaler Krukmakargatn 34A, på Södermalm i Stockholm.
————————-
Detta ingår: Förmiddags- och eftermiddagsfika och lunch. Boken “lösningsfokus -gör mer av det som fungerar”