Hej och välkommen [wlm_firstname]!
Här nedan finns länkar till dina utbildningssidor. Välkommen att se dig omkring och kontakta oss gärna om du har några frågor eller stöter på någon svårighet.

Klicka nedan för att öppna kursmomentet:

Eget praktiskt fördjupningsarbete och rapportskrivande

Screen Shot 2016-02-14 at 15.52.17En del i nivå III är att genomföra ett lösningsfokuserat utvecklingsprojekt eller en praktisk fördjupning inom ditt yrkesområde och lämnat in en skriftlig rapport beskrivande ditt projekt, med några kopplingar till aktuell litteratur och forskning i ämnet. I denna modul finns en skrivmall och övrig information att utgå ifrån. Klicka här för att öppna detta moment.

 

Utbildningsdagar

2015:
12-13 okt

2016:
1 feb 
16 mars
18 maj
Certifieringsdag  29 Sept 2016.

Handledning per Skype

2016
15 februari kl 9.30-11.30
7 februari kl 9.30–11.30
11 april  kl 9.30-11.30
9 maj kl 9.30-11.30
22 augusti kl 9.30-11.30
12 september kl 9.30-11.30