Fråga: HUR STÅR SIG IASTI CERTIFIERINGEN I JÄMFÖRELSE MED ANDRA CERTIFIERINGAR OCH DIPLOMERINGAR?

Är er certifiering nivå 1:Solution-Focused Practitioner att räkna som på samma nivå som en branschcertifiering eller diplomering (tex genom ICC/ICF/EMCC/IHPU) i coaching när anbud kräver det? 

Svar: Ja, vår utbildning och certifiering enligt IASTI:s kriterier har blivit jämställd med dessa utbildningar och godkänd i upphandlingar som krävt branschcertifiering (tex. genom ICC/ICF/EMCC/IHPU). IASTI-certifieringen Nivå 1: Solution-Focused Practitioner motsvarar de vanliga coaching certifieringarna eller diplomering i upphandlingar som kräver detta tex vid upphandling av personalvetare och beteendevetare för coachinguppdrag.
Vid upphandlingar för tex. socialtjänst och arbetsförmedling har utbildningar via Solutionwork länge haft gott anseende och vår IASTI certifiering har även fått erkännande och gott anseende på grund av att IASTI:s internationella samarbete, kvalitet kriterier och curriculum ger extra tyngd.

Fråga: VILKA KVALITÉT KRITERIER UPPFYLLER NI PÅ SOLUTIONWORK SOM GÖR ATT NI ÄR MEDLEMMAR AV IASTI?

Svar:IASTI har en rad omfattade kriterier för att godkänna utbildningsinstitut att certifiera genom sina utbildningar i lösningsfokuserad metod, här nedan är en kort sammanfattning och en länk till hela beskrivningen av kriterierna:

Institutet
– Solutionwork som utbildningsinstitut har anordnat utbildningar i lösningsfokuserad metod sedan starten 2002 dvs i 14 år (IASTI kräver minst 3 år). Även krävs att “The institute should have a well-established and respected training tradition in Solutions-Focused practice” detta innebär bland annat att vi ser till att våra utbildare är insatta i forskning och utveckling genom att delta på konferenser och i annat internationellt arbetet och utbyte kring tillämpningar av den lösningsfokuserade metoden. Även att vi sköter våra åtaganden gentemot våra utbildare, uppdragsgivare, elever, klienter och relationen till våra konkurrenter på ett etiskt riktigt sätt. Solutionwork redovisar regelbundet till IASTI hur vi fortsatt uppfyller dessa kriterierna för utbildningens kvalité och övriga krav. För detaljer kring dessa krav på IASTI:s utbildningsinstitut se mer länk nedan.

Utbildarna
– Utbildarna på Solutionwork har en professionell grund i en legitimerad profession, vi är legitimerade psykologer (ett krav enligt IASTI)
– Utbildarna på Solutionwork har lång erfarenhet av lösningsfokuserat klientarbete (Caroline 15 år och Michael 25 år). IASTI kräver att minst en utbildare har 8 års erfarenhet och andra utbildare på samma institute ska ha minst fem års erfarenhet.
– Utbildarna på Solutionwork har lång erfarenhet av att ge utbildning i lösningsfokuserad metod; Caroline har tio år och Michael har 24 års erfarenhet som utbildare i lösningfokuserad metod. (IASTI kräver minst fem år)
– Utbildarna på Solutionwork har publicerat och publicerar kontinuerligt böcker, kapitel i samlingsverk & artiklar kring tillämpningar av lösningsfokuserad metod. (Krav enligt IASTI)
– Utbildarna på Solutionwork presenterar kontinuerligt sitt arbete på internationella och nationella konferenser kring lösningsfokuserad metod (Krav enligt IASTI)

Criteria for teaching institutes membership in IASTI LINK HÄR

Fråga: VAD FINNS FÖR FORSKNING OCH VETENSKAPLIG GRUND FÖR LÖSNINGSFOKUSERAD METOD?

Vi ska lämna in ett anbud och vi ska beskriva hur lösningsfokuserad metod är kopplad till forskning och den vetenskapliga grunden för metoden.

Svar: Ja, På dessa länkar nedan finns aktuella sammanfattningar av forskningsläget för lösningsfokuserad metod och en behandlingsmanual, länkarna till Solution-Focused Brief Therapy Association (SFBTA) är på engelska:

http://www.sfbta.org/research.html (sammanfattande)

http://www.sfbta.org/currentResearch.html (senaste forskning)

http://www.sfbta.org/researchDownloads.html  (här kan man ladda ner en lista med alla resultatstudier, det finns även en behandlingsmanual här (för terapi)

Fråga: VARFÖR SKA JAG VÄLJA ATT CERTIFIERA MIG I LÖSNINGSFOKUSERAD METOD VIA JUST ER? ÄR NI BÄTTRE ÄN ANDRA UTBILDARE?

Det som talar för att välja oss är att vi har lång och bred erfarenhet kliniskt av lösningsfokuserad metod, till exempel från missbruksbehandling, LSS-boenden med boende med beteendestöringar, arbete med barn och ungdom i olika verksamheter så som i skolan, HVB-hem och i terapi, vi träffar även många nya ungdomar och vuxna på vår terapimottagning på Södermalm i Stockholm varje vecka. Vi har även utbildat och arbetat med att utveckla lösningsfokuserade verksamheter inom Arbetsförmedling, Socialtjänst, Samordningsförbund, Företagshälsovård, Skola, HVB och SLL boenden med flera. Vi har haft glädjen att ha handlett chefer och arbetsgrupper i svåra situationer och varit delaktiga i många projekt som givit goda och stabila resultat. Om vi är bättre än andra utbildare beror på vilka du jämför med och vad du är ute efter, men vi är stolta över vår erfarenhet, kunskap och breda bakgrund av fungerande tillämpningar av lösningsfokus i många olika verksamheter, så vi hoppas att du väljer oss.

Fråga: VAD INNEBÄR DET FÖR UTBILDNINGEN ATT NI ÄR MEDLEMMAR I IASTI?

Svar:  Våra utbildningar i lösningsfokuserad metod har alltid haft hög kvalité och bland annat därför bjöds vi i ett tidigt skede vid bildandet av IASTI och var med och grundande organisationen 2008, i detta samarbete fick vi ett internationellt överenskommen curriculum och detta fördjupade även vårt kvalitetsarbete internt och vårt kunskapsutbyte internationellt. Vårt nuvarande upplägg med denna kombination av utbildning, handledning och elevarbeten är en direkt konsekvens av samarbetet i IASTI. Det ger våra elever möjlighet att lära sig och öva i i flera olika modaliteter under utbildningen. De centra delarna i våra utbildningar består alltid av grundläggande lösningsfokuserade tekniker, synsätt och handlag/hantverks träning i modellen.  Och i enlighet med modellen ger vi även utbildning i hur du kan anpassa och utveckla det lösningsfokuserade arbetssättet så det fungerar i olika sammanhang och för olika klientgrupper, och hur tex. kulturella, sociala eller psykiska skillnader och behov kan ses som en tillgång och inkluderas i lösningsbyggandet.