Lösningsfokuserade Psykologtjänster & Utbildning

Hem

Välkommen till Solutionwork

Screen Shot 2016-04-21 at 19.39.11

Vi ger utbildning, coaching, personalstöd och handledning till chefer, medarbetare och arbetsgrupper. När du eller din arbetsgrupp vill ha stöd i att lösa problem, hitta inspiration och utvecklas både i er arbetsroll och personligen är ni välkomna att kontakta oss. Vi är legitimerade psykologer med bred erfarenhet av att underlätta förändring och hitta nya vinklar, strategier och lösningar på bekymmer och problem tillsammans med våra klienter. Vi ger öppna kurser i lösningsfokuserad metod och håller även gärna skräddarsydda utbildningar med fokus på moderna tillämningar av psykologisk kunskap med lösningsfokus.

Introduktionskurs i lösningsfokuserad metod, 3 dagar
Kommande datum: 17-19 oktober 2016, 6-8 februari 2017, i Stockholm

Välkommen till denna både roliga och utvecklande grundutbildning i lösningsfokuserad samtalsmetod. Under tre utbildningsdagar får du en teoretisk grund och en praktisk start i det lösningsfokuserade förändringsarbetet och samtalsmetoden.  Läs mer här…

Temadagar
Lösningsbyggande samtal vid stress; Återhämtning, Läkande och Hantering
3 oktober 2016 eller 23 feb 2017, i Stockholm

En dag om lösningsfokuserad dialog med klienter som har stressymtom och utmattningssyndrom, vi går igenom ett lösningsfokuserat perspektiv på; Kända effektiva återhämtningstekniker så som mindfullness, andningstekniker, träning, kost och sömn; Hur du kan identifiera, utveckla och skräddarsy klientens egna stressregleringstekniker och utveckla återhämtning som en färdighet. Läs mer här…

Lösningsfokus kring dataspelsmissbruk: dataspelande - problem & resurs i behandling av ungdomar och unga vuxna
4 oktober 2016 eller 24 februari 2017, i Stockholm.

Dataspel kan för vissa ungsommar och unga vuxna vara en OAS – ett område med högre funktionalitet. Vi kan här hitta nycklarna till personens kompetens och motivation. Problemområden är ofta skola eller arbete, jag har träffat många ungdomar och unga vuxna där vi kunnat använda de kunskaper och stragtegier de har tränat up i dataspelandet. Från Warcraft till Workcraft och från Mine-Craft till Mind-Craft – Att utforma taktiker och strategier för problemlösning utifrån dataspelsprinciper. Att prata om dataspel med klienter när man inte har en aning. Läs mer här…

Lösningsbyggande samtal vid nedstämdhet & depression: hitta glädje och kraft igen
24 november 2016, 6 mars 2017, i Stockholm

Ur programmet: Lösningsfokuserad samtalsteknik vid depression, verktyg för att utgå från klientens upplevelse och hitta sätt att: hantera skuldkänslor, minska koncentrationssvårigheter, börja hitta energi och kraft i vardagen igen.
Läs mer här…

Lösningsbyggande samtal vid ångest, oro & ältande: hitta lugn i stormen och lagom stora steg
25 november 2016 eller 7 mars 2017, i Stockholm

Lösningsfokuserad terapi kring vanliga symtom vid ångest och diagnoser så som panikångest, social ångest, OCD och generaliserad ångest. Vi utgår från riktiga fallexempel och du får många tips hur du kan hjälpa din klient att tryggt navigera runt eller gå iland på de grynnor och skär som ångest innebär. Läs mer här…

Handledning, Chef & Personalstöd
Välkommen till vår mottagning på söder i Stockholm, eller så kommer vi ut till er, vi tar även uppdrag Online via tillexempel Skype.

Läs mer här…
Certifiering i lösningsfokuserad metod
logga-kopia

Genom International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes (IASTI www.iasti.org) erbjuder vi certifiering i tre nivåer i lösningsfokuserat arbetssätt. Certifieringen innebär att du får ett kvitto på att du har utvecklat en hög teoretisk och praktiskt kompetens.

Certifieringsprogrammets syfte är att ge en fördjupad kunskap och träning i att använda den lösningsfokuserade modellen i förändringsarbete t.ex. terapi, stödsamtal, vägledning, coaching, utvecklingssamtal och motivationsarbete.

practitoner-lf-buttomadvanced-lf-buttommaster-lf-buttom

Kommande starter:

Nivå 1: Certifiering Solution-Focused Practitioner: start: HT 2016, 17-19 Oktober
Nivå 3: Certifiering Master Solution-Focused Practitioner: Start: HT 2016, 8-9 December
Nivå 2: Certifiering Advanced Solution-Focused Practitioner: Start: VT 2017 2-3 Februari
Nivå 1: Certifiering Solution-Focused Practitioner: start:VT 2017  6-8 Februari

NYTT UPPLÄGG: Från Ht 2016 Har vi certifieringen på halvdistans; Du deltar i handledning och fördjupningar online och har även dina personliga kurssidor online med övningar och video exempel. Sedan kommer du till stockholm och deltar i fem utbildningsdagar på plats. Vissa av dessa dagar ingår i vårt öppna utbud och du väljer då några temadagar som passar dig och några av dagarna är exklusiva för respektive certifieringsnivå.

  Klicka här för information om certifieringsprogrammet som helhet eller klicka ovan för den nivå du är intresserad av

 

Utbildning på uppdrag -Vi kommer till er
Det är ofta fördelaktigt att beställa en skräddarsydd uppdragsutbildning på plats istället för att skicka flera medarbetare på en extern utbildning. Vi har lång erfarenhet och många nöjda samarbetspartners och exempel hur man kan lägga upp en utbildning så det passar just era behov, så kontakta oss gärna så kan vi berätta mer, svara på frågor och ge er förslag utifrån era önskemål! Läs mer här…
ADHD coaching med lösningsfokus
ADHD-MHBeställ temaföreläsning med Leg psykolog Michael Hjerth

 

 

Psykologmottagning på Södermalm
Söker du vår terapimottagning på adress www.framtidsfokus.se? Klicka här Till psykologmottagningen

 

Logga in här

You are not currently logged in.
» Lost your Password?

Kursanmälan

VIDEOS

Kontakta oss

Beställ Bok

9163777096.jpg

Vi är medlemmar av IASTI och fyller internationella kvalitétskriterier för utbildning i lösningsfokuserad metod
logga-kopia

Powered by WishList Member - Membership Software