Lösningsfokuserade Psykologtjänster & Utbildning

Lösningsfokus VS Problemanalys

Du kan inte se denna del för du har inte loggat in ännu! Du måste Logga in.

Logga in här

You are not currently logged in.
» Lost your Password?
Nivå I: Certifiering i lösningsfokuserad metod
Module 1 Översikt Nivå 1 Lösningsfokus+
Unit 1 Välkommen
Module 2 Introduktion-
Unit 1 Lösningsfokus VS Problemanalys
Module 3 Plattform+
There are no units in this module.
Module 4 Lösningsmönster+
There are no units in this module.
Module 5 Utveckla framgångar+
Unit 1 1. Positiva Avvikelser
Module 6 Små steg+
There are no units in this module.
Module 7 Skalfrågor+
Unit 1 Skalfrågor
Module 8 Samtalsteknik+
Unit 1 9. Följdfrågor i 3 dimensioner
Module 9 PLUS processen = lösningsfokuserat arbete+
Unit 1 3. Mikroverktyg
Unit 2 8. PLUS anteckningsmall
Module 10 Samlade resurser att ladda ner+
There are no units in this module.

VIDEOS

Kontakta oss

Beställ Bok

9163777096.jpg

Vi är medlemmar av IASTI och fyller internationella kvalitétskriterier för utbildning i lösningsfokuserad metod
logga-kopia

Powered by WishList Member - Membership Software